KOSGEB Kredisi Detayları

kosgeb1

15 Aralık Perşembe 24:00 itibariyle başvuru girişleri başlayacak olan “KOSGEB SIFIR FAİZLİ İŞLETME KREDİSİ” programı ile ilgili olarak Kritik Tarihler, Programın Detayları, Süreç, Gerekli Belgeler ve Sıkça Sorulan Sorular aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
KRİTİK TARİHLER:

Müşteriler için başvuru ekranları açılış                      : 15 Aralık Perşembe 24:00

Müşteriler için başvuru ekranları kapanış                  : 19 Aralık Pazartesi 24:00

KOSGEB tarafından ön onaylarının verilmesi           : 20 Aralık Salı 

Banka başvurularının başlama tarihi                          : 21 Aralık Çarşamba

Banka başvurularının bitiş tarihi                                 : 30 Aralık Cuma

PROGRAM DETAYLARI:

KİMİ KAPSAR?
KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylı, güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmeler.
KREDİNİN LİMİTİ FAİZ/KAR PAYI ORANI/ VADESİ:

. Azami limit İŞLETME başına 50.000.- (Ellibin) TL’dir.

. Kredinin vadesi ilk 12 (oniki) ayı ödemesiz geri kalanı 3’er (üç) aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) aydır.

. İŞLETME’ler, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programına ilişkin başvuru formunu http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden belirlenen tarihler arasında doldururlar.(15-19 Aralık)

. KOSGEB, sistem üzerinden alınan başvurular arasında; değerlendirme kriterlerine göre oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) bütçe limitleri çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

. İşletmelerin bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlükleri tarafından işletmelere ÖN ONAY verilir. KOSGEB Müdürlükleri tarafından verilen ÖN ONAY işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylı, güncel KOBİ Beyannamesi olan ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeolduğu anlamındadır.

. Yüksekten düşüğe doğru yapılan puan sıralamasına göre her bir İŞLETME için YAZILIM SİSTEMİ bir başvuru kodu üretir. Başvurusu kabul edilen İŞLETME’ler YAZILIM SİSTEMİNDEN başvuru formunun çıktısını alabilecektir. (İŞLETME’nin bankaya bu çıktı ile gelmeleri gerekmektedir)

. İŞLETME’nin kredi başvurusu, BANKA tarafından, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir. BANKA’ya başvuruda bulunan İŞLETME’lerin kredi talepleri 31.12.2016 tarihine kadar olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılır. 

. İŞLETME’nin Vergi ve SGK borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belge, ancak gecikmiş Vergi ve/veya SGK borcu olması halinde ise, borç tutarlarının yer aldığı resmi belge, Kredi kullandırım aşamasında alınmak üzere Vergi Dairesi’nden alınan belge tarihinin son 15 (onbeş) gün, SGK’dan alınan belge tarihinin ise, belgede yazılı bulunan geçerlilik süresi içinde olması (üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen belgelerin ise son 30 (otuz) güne ait olması) gerekmektedir. Bu belgelerden Vergi Dairesi ve SGK tarafından İŞLETME’ye verilen şifre ile internet üzerinden alınan belgeler yeterli kabul edilecektir.

. Güncelleme KOSGEB veritabanı üzerinden yapılabilmesine rağmen bağlı olunan KOSGEB İl Müdürlüğü’ne belgenin fiziki olarak bırakılması gerekmektedir.

. Herhangi bir sektör kısıtlaması bulunmamaktadır. Grup firmaları ayrı başvuru yapabilir.

. Sistem üzerinden alınan başvurular arasında; KOSGEB’in değerlendirme kriterlerine göre oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) bütçe limitleri çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturulmaktadır. Bu puanlama ve sıralama tamamen KOSGEB tarafından yapılacaktır.

>> KOSGEB Kaydına nereden başlayacağınızı öğrenmek için tıklayınız

>> KOSGEB veri tabanına nasıl kaydolunduğunu öğrenmek için tıklayınız

>> KOBİ Beyannamesinin nasıl doldurulduğunu öğrenmek için tıklayınız

>> KOSGEB Kredi Başvurusu Kullanıcı Girişi İçin Tıklayınız